Branżowa Szkoła I Stopnia w Lubsku i w Żarach
Wpisany przez Administrator strony   
środa, 19 lutego 2020 00:00

Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa została przekształcona w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

    Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. 

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
 
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w szkole lub na kursach zawodowych w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy z którymi szkoła ma podpisaną umowę o pracę z pracownikiem młodocianym. 
 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także może otrzymać wykształcenie zasadnicze branżowe.
 
Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.
 
Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 
Pierwsi absolwenci ukończą Branżową Szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie Branżowej Szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.
 

 Kopia pliku PLAKAT BRANŻOWA - LUBSKO

 

Kopia pliku ŻARY PLAKAT BRANŻOWA

 

Zapraszamy do przeglądania wydarzeń na naszym  FACEBOOKU