SP z oddz. przysp. do pracy klasa 7 i 8
Wpisany przez Administrator strony   
czwartek, 20 lutego 2020 02:05

OFERUJEMY NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY W KLASIE VII I VIII.

 

 

Do klasy VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli 15 lat oraz VI klasę szkoły podstawowej lub nie ukończyli klasy I gimnazjum.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kolejowej 9 w Lubsku.